Marie-Mien

Marie Mien Pennock van Leading Hands® past een veelvoud aan technieken toe die zij in de jaren tachtig en negentig heeft ontwikkeld.

Maar wie is Marie-Mien Pennock?

MarieMien

Marie-Hermine – geboren uit een gymnastiek familie – kreeg ze haar eerste gymnastiekles met 4 jaar oud en haar eerste balletles op haar 8ste. Haar hart verloren aan de dans en het theater en opgeleid in pedagogisch/agogisch werk, werd toch de dans de belangrijkste drijfveer. Werk moest zich aanpassen en geen werksetting kwam er onderuit beweging (in expressie of therapie vorm) in de praktijk op te nemen. Ze beoefende verschillende kunstvormen de buiten verschillende dansvormen (muziek, zang en percussie, theater, mime, aikido, tai-chi, yoga) maar het merendeel was om de dans meer inhoud te geven. Een soort spreken met het lichaam en andere lichamen te kunnen lezen. Studeerde verder in bewegingsexpressie therapie, gevolgd door sportmassage.

Al sinds 1975 verzorgt Marie-Mien groepslessen en heeft met alle leeftijd en doelgroepen gewerkt, ook met mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Getraind in Nederland, Zwitserland, België, Frankrijk, Amerika, Cuba, Curaçao en Thailand. vertrok Marie-Mien in 1987 naar Cuba voor een dans- en muziekstudie. Ze besloot daar te blijven om onder andere les te geven binnen het kunstonderwijs en gezondheidszorg en onderzoek te doen naar houdingen en bewegingen binnen een cultuur en systeem en welke creatieve kunstvormen daaruit voortvloeien.

Reden van haar vertrek uit Cuba was een uitnodiging om naar Curaçao de gaan om daar binnen het onderwijs cursussen te geven in beweging en communicatie. Grote hotels toonden al snel interesse in haar kennis en kunde waardoor ze als bewegings- en massagetherapeute – aan de slag ging onder de naam Leading Hands® – Body Mind Aligning® – gaf op het strand en in het zwembad lessen o.a., wateraerobics, yoga, tai chi, qigong en fitness. Alhoewel de praktijk de beste leerschool is gebleken is Marie-Mien nooit opgehouden zich bij te scholen en studeerde onder andere CranioSacral Therapy, SomatoEmotional Release, Reiki en Thaise massages.

Inmiddels heeft Marie-Mien zich met Leading Hands in Nederland gevestigd maar nu veel uitgebreider. Geeft retreats in het buitenland met internationale docenten. Is distributeur bij Forever Living. Ze heeft haar eigen groepslessen, geeft workshops en body & performing coaching.

Eigenaar van de “Leading Hands” praktijk voor massage en bewegingsleer gaat nu ook verder samen met Forever Living, omdat goede voeding en nutriciën onlosmakend is verbonden bij zich juist bewegen door het leven, zich goed en gezond te kunnen voelen, zo wordt ook de innerlijke mens in balans gehouden, tevens met het Netwerk Marketing bedrijf erbij, is het voor veel meer mensen mogelijk het leven in eigen handden te krijgen, met een goed en eerlijk inkomen.

“Stak ik het grote water over, brak de tijd in de ruimte en ontdekte mijn kracht op mijn bewegingsstroom”